Wednesday, April 23, 2008

Penamatan polisi perlindungan

Kad Perubatan MedicaLife 207 akan terbatal atau ditamatkan apabila salah satu daripada keadaan dibawah dicapai atau berlaku :

  • Caruman premium anda lewat melebihi 31 hari.
  • Anda mencapai umur 80 tahun pada ulang tahun polisi.
  • Sekiranya jumlah keseluruhan perlindungan perubatan yang digunakan melebihi had perlindungan perubatan seumur hidup.

No comments: